×

Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC
fujaramusic@gmail.com
+421 948 631 946

×

Blogy

Tlačová správa Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka 2017: výroba fujary (2. cyklus) v Kyslinkách 19.-22. októbra

      Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka je štvorročné cyklické vzdelávanie s ročnou periodicitou. V minulom roku sa uskutočnila Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka 2016: výroba pastierskych píšťal (1. cyklus). Podujatie bolo z verejných zdrojov podporené Fondom pre podporu umenia. Výstupom projektu boli aj dve publikácie Dušana Holíka: Fujarový spevník a Píšťalkový spevník, Metodika hry na šesťdierkovú pastiersku píšťalku a dvojačku.


Správa z 5. medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY 2017

      V dňoch 9.-12. júna sa uskutočnil na Podpoľaní 5. ročník medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY 2017. Jedná sa o jediný festival svojho druhu na svete, ktorý je dramaturgicky otvorený fujaristom z celého sveta, nielen zo Slovenska.Publikum si vypočulo významných profesionálnych hudobníkov, ktorí medzi svoje hudobné nástroje zaradili aj slovenskú fujaru a takto propagujú náš hudobný klenot na koncertoch všade vo svete.


Stránky