×

Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC
fujaramusic@gmail.com
+421 948 631 946

×

Fujarová škola


Prihlásenie a úhrada školného na termín 16.-18. 3. 2018:
do 15. 2. 2018 - cena 160 €
do 8. 3. 2018 - cena 180 €

Prihlásenie a úhrada školného na termín 6.-7. 4. 2018:
do 6. 3. 2018 - cena 120 €
do 26. 3. 2018 - cena 135 €

Didaktické materiály v cene školného.
Stornopoplatok 30 € za zrušenie účasti do 3 dní pred termínom kurzu.
Pri zrušení vašej účasti menej ako 3 dni pred termínom kurzu ako aj v prípade neúčasti na kurze sa nevracia žiadny stornopoplatok. Kurzu sa môže namiesto Vás zúčastniť náhradník. Meno náhradníka je potrebné vopred nahlásiť.
Za nenastúpenie v náhlych odôvodnených prípadoch budeme postupovať podľa individuálnej dohody.
Pre skupinu minimálne 10 ľudí.