×

Ing. Lýdia Milanová – FUJARA MUSIC
fujaramusic@gmail.com
+421 948 631 946

×

Ponuka

1.
Firemné podujatia vyskladáme podľa záujmu a minutáže.

- sólo fujara a píšťala so spevom
- sólo dvojačka a koncovka so spevom
- sólo spev s doprovodom akordeónu
- dvojhlasný mužský spev z Terchovej a Horehronia s doprovodom akordeónu
- prekáračky 6-dierkovej píšťalky s akordeónom
- podpolianske rozkazovačky s doprovodom akordeónu a s ukážkou tanca
- možnosť iniciovať spev publika s harmonikou
- fujarové trio so spevom
- hovorené slovo o ovčiarstve a bryndziarstve na Podpoľaní
- hovorené slovo o pastierskych píšťalách a fujare
- ukážky výroby pastierskych píšťal a fujary
- malá škola hry na fujaru a píšťaly

Cena 200 € + cestovné za 60 minút programu.

2.
výchovné koncerty: 45 minút – 150 € + cestovné

3.
fujarová muzika Dušana Holíka - tradičná sláčiková podpolianska vrchárska ľudová hudba s fujarou a píšťalami
360 € (30 minút), 480 € (60 minút) + cestovné

4.
hudobné vstupy na konferencie, plesy, svadby, oslavy, vernisáže výstav, uvítania kníh do života: 15 – 20 minúť – 60 € + cestovné

5.
životné jubileá – 4 hodiny – 200 € + cestovné
2 hodiny – 150 € + cestovné

6.
prednáška o fujare, pastierskych píšťalách a ukážky výroby (pre cestovné kancelárie) – 2 hod. 150 €

7.
fujarová škola – súkromné hodiny – 45 min – 20 €.